Xiaomi Mi 5 lag

  • Nguyên nhân khiến Xiaomi Mi 5 chạy chậm
    Một chiếc smartphone chạy chậm không phải là trường hợp hiếm thấy trên hiện nay, Xiaomi Mi 5 cũng không ngoại lệ, sau thời gian sử dụng bạn thấy Xiaomi Mi 5 chạy chậm hơn lúc đầu thời gian load một ứng dụng dài hơn. Vậy nguyên nhân là do đâu? >> Thăm dò cửa hàng thay màn hình...