Lenovo A269i có 3G không

  • Điện thoại Lenovo A269i có 3G không
    02:16PM 04/09/2014
    Lenovo A269i – Điện thoại giá rẻ với cấu hình khá   Nếu bạn có nguồn tài chính hạn hẹp và chỉ cần một chiếc điện thoại cấu hình ổn, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản thì bạn có thể cân nhắc những chiếc điện thoại thuộc dòng Lenovo, ví dụ như Lenovo A269i...