iphone 5s gold 16gb bản quốc tế giá bao nhiêu 2014

  • Đánh giá điện thoại iphone 5s giá bao nhiêu tiền 2014
    Tổng hợp đánh giá iphone 5s giá bao nhiêu vào tháng 2 2014 - Hiện này trên thị trường giá của dòng iphone 5s phiên bản 16gb có đủ 3 màu đặt trưng nhưng với các phiên bản cao hơn hiện tại chỉ còn màu vàng với các màu khác hơi khó tìm vậy nên tháng này có khả năng chỉ...