xóa tin nhắn trên samsung galaxy s3

  • Làm thế nào để xóa tin nhắn Samsung Galaxy S3 hoàn toàn
    02:42PM 19/07/2014
     Xóa tin nhắn Samsung Galaxy S3 như thế nào? Bộ nhớ của bạn đã đầy ắp tin nhắn, có đến vài trăm tin nhắn trong máy của bạn đủ các loại như tin rác, tin nhắn của bạn bè, của công ty, của ngân hàng... Có một số bạn thì do là mới sử dụng đến smartphone, cụ thể là Samsung...