lỗi 3014 khi restore iPhone 4s

  • Hướng dẫn sửa lỗi restore iPhone 4s bị lỗi 3014 hoàn toàn
    11:02AM 02/06/2014
    Nguyên nhân lỗi 3014 khi restore iphone 4s, 5, 5s ... và cả iPad Bạn sở hữu iphone 4s không, đã bao giờ bạn bị lỗi 3014 chưa? Phía hãng Apple đã đưa ra danh sách các lỗi iphone và lỗi 3014 khi là lỗi được định nghĩa là do không thể kết nối đến server Apple hay Cydia để xác nhận...