iphone không gọi điện được

  • Cách sửa lỗi iPhone không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi đến
    11:23AM 17/04/2014
    Nguyên nhân iPhone không thể gọi điện và cũng không thể nhận cuộc gọi đến - Hiện tượng các dòng điện thoại iPhone 4 đến iPhone 4s, 5, 5s ... chạy tùy hệ điều hành đều có thể xảy ra lỗi không gọi được và cũng không nhận cuộc gọi được, sau đây là các nguyên...