iphone 5s bị nóng máy

  • Hạ nhiệt cho iphone 5s bị nóng máy nhanh
    03:22PM 13/03/2014
    Hướng dẫn cách hạ nhiệt cho iPhone 5s bị nóng máy khi sạc vì khi chơi game, bật 3G - Nếu bạn đang sạc iPhone 5s mà dùng thì nóng là điều bình thường, lời khuyên của Apple và các chuyên gia không dùng iPhone khi đang sạc và hãy sử dụng sạc iPhone 5s chính hãng để điện cung...