iphone 5 bi toi man hinh

  • Nguyên nhân làm iPhone 5 thỉnh thoảng bị tối màn hình
    02:58PM 28/05/2014
    Cách khắc phục iPhone thỉnh thoảng bị tối màn hính          Dạo qua một số diễn đàn mình có thu thập được nhiều câu hỏi nói về iPhone 5 thỉnh thoảng lại bị tối màn hình như lâu lâu tắt máy mở lên thì màn hình lại bị tối giống như iPhone chuẩn bị khóa màn...