iPhone 4s bị khóa iCloud

  • iPhone 4s bị khóa icloud cách khắc phục
    10:20AM 15/04/2014
    Khi iPhone 4s bị khóa iCloud bạn cần làm các bước sau đây để có thể mở khóa   - Bạn cần có các điều kiện sau đây để có thể mở được pass iCloud khi đã bị khóa. - Nếu bạn khẳng định iPhone 4s của mình đã bị khóa iCloud thì chắc chắn bạn đang thấy màn hình...