đặt pass thư mục cho macbook

  • Đặt pass thư mục cho macbook
    01:43PM 22/07/2015
    Cách đặt mật khẩu cho Folder trên Macbook Nếu các bạn muốn các thông tin dữ liệu trên máy tính Macbook của mình luôn được bảo vệ một cách an toàn thì việc đặt mật khẩu là  một điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, các bạn đã biết cách đặt mật khẩu thư mục cho Macbook...