Cách thay đổi ID Apple trên iPad 4

  • Cách thay đổi ID Apple trên iPad 4
    09:37AM 23/05/2015
    Cách thay đổi ID Apple trên iPad 4 Hiện tại, có rất nhiều người đang muốn tạo một Apple ID mới để có thể tận dụng tối thiểu 5GB dung lượng miễn phí từ iCloud của iPad. Trong trường hợp bạn cho mượn hay sử dụng chung iPad 4 với một người và bạn cũng không muốn học...