cách kiểm tra iphone 5 lock và quốc tế

  • iPhone 5 bản lock và bản quốc tế khác gì nhau
    09:47AM 16/05/2014
    Sự khác nhau giữa iPhone bản lock và world như thế nào?           Nhắc đến iPhone là người dùng nghĩ ngay đến hai khái niệm là iPhone bản quốc tế và iPhone bản khóa mạng hay còn gọi là bản lock được phân phổi bới các nhà mạng trên thế giới như AT&T,Optus, Orange…Việt...