cách cài nhạc chuông cho iphone 5s bằng itunes

  • Hướng dẫn cách cài nhạc chuông cho iphone 5s bằng itunes
    11:34AM 19/04/2014
    Các bước cài nhạc chuông gọi đến cho iPhone 5s bằng iTunes cực kỳ đơn giản - Hướng dẫn cụ thể từng bước 1 cách kết nối iPhone với iTunes sau đó cài nhạc chuông cho iPhone và cách ẩn tin nhắn trên iPhone 5s. 1. Bạn chọn nhạc chuông định cài bằng cách tải về trên...