blackberry q10 android rom

  • Hướng dẫn cách cài Android cho Blackberry Q10 toàn tập
    10:18AM 07/07/2014
    Cài Android cho blackberry q10 chỉ với vài thao tác đơn giản   Blackberry q10 được trang bị hệ điều hành Blackberry OS 10.2.1 với hàng nghìn kho ứng dụng thú vị từ blackberry world. Tuy nhiên, nhược điểm của hệ điều hành OS này là hệ sinh thái còn yếu và kho ứng dụng blackberry...