Blackberry làm modem internet

  • Biến chiếc Blackberry làm modem kết nối internet ngay thôi
    02:41PM 10/11/2014
    Để Blackberry có thể thành Modem kết nối internet Với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay việc biến một chiếc điện thoại thành một chiếc điều khiển ti vi từ xa hay biến chiếc điện thoại thành một thiết bị phát Wifi là chuyện bình thường. Và bài viết...